لیست وبینارها

طرحواره درمانی

طرحواره درمانی

تعداد جلسات : 3
1,800,000 تومان
1401/07/13 ساعت 8:00
اصول مشاوره پیش از ازدواج

اصول مشاوره پیش از ازدواج

تعداد جلسات : 3
900,000 تومان
1401/03/21 ساعت 19:30
دوره پیشرفته روان درمانی پویشی

دوره پیشرفته روان درمانی پویشی

تعداد جلسات : 5
1,700,000 تومان
1401/2/19 ساعت 20:00
کارگاه بازی و درمان کودکان

کارگاه بازی و درمان کودکان

تعداد جلسات : 1
700,000 تومان
02/12/1400 ساعت 20:00
درمان اختلال افسردگی و وسواس

درمان اختلال افسردگی و وسواس

تعداد جلسات : 6
700,000 تومان
05/11/1400 ساعت 19:00
زوج درمانی شناختی رفتاری

زوج درمانی شناختی رفتاری

تعداد جلسات : 6
2,000,000 تومان
20/11/1400 ساعت 14:00
اشتباهات متداول در جلسات روان درمانی ISTDP

اشتباهات متداول در جلسات روان درمانی ISTDP

تعداد جلسات : 1
200,000 تومان
22/07/1400 ساعت 19:00
آزمون اندریافت کودکان CAT

آزمون اندریافت کودکان CAT

تعداد جلسات : 2
500,000 تومان
05/07/1400 ساعت 19:00
آزمون اندریافت کودکان CAT

آزمون اندریافت کودکان CAT

تعداد جلسات : 2
500,000 تومان
29/06/1400 ساعت 19:00
کودک آزاری جنسی

کودک آزاری جنسی

تعداد جلسات : 1
400,000 تومان
25/05/1400 ساعت 19:00
مداخله روانشناختی پیمان شکنی زناشویی

مداخله روانشناختی پیمان شکنی زناشویی

تعداد جلسات : 3
400,000 تومان
13/05/1400 ساعت 19:00
شناسایی دفاع های روانشناختی ISTDP

شناسایی دفاع های روانشناختی ISTDP

تعداد جلسات : 1
0 تومان
01/04/1400 ساعت 20:30
درمان متمرکز شفقت بر خویش CFT

درمان متمرکز شفقت بر خویش CFT

تعداد جلسات : 1
0 تومان
30/03/1400 ساعت 20:30
دوره مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT

دوره مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT

تعداد جلسات : 1
0 تومان
29/03/1400 ساعت 20:30
اصول مصاحبه تشخیصی

اصول مصاحبه تشخیصی

تعداد جلسات : 1
0 تومان
27/03/1400 ساعت 20:30
اصول مصاحبه تشخیصی

اصول مصاحبه تشخیصی

تعداد جلسات : 1
0 تومان
23/03/1400 ساعت 20:30
درمان ذهنیت طرحواره SMT

درمان ذهنیت طرحواره SMT

تعداد جلسات : 1
0 تومان
26/03/1400 ساعت 20:30
طرحواره درمانی ST

طرحواره درمانی ST

تعداد جلسات : 1
0 تومان
24/03/1400 ساعت 20:30
پیشگیری از خودکشی3

پیشگیری از خودکشی3

تعداد جلسات : 1
0 تومان
19/03/1400 ساعت 20:30
ارزیابی اختلالات هیجانی

ارزیابی اختلالات هیجانی

تعداد جلسات : 1
0 تومان
18/03/1400 ساعت 20:30
پیشگیری از خودکشی2

پیشگیری از خودکشی2

تعداد جلسات : 1
0 تومان
17/03/1400 ساعت 20:30
ارزیابی اختلال یادگیری

ارزیابی اختلال یادگیری

تعداد جلسات : 1
0 تومان
16/03/1400 ساعت 20:30
پیشگیری از خودکشی1

پیشگیری از خودکشی1

تعداد جلسات : 1
0 تومان
13/03/1400 ساعت 20:30
اختلالات یادگیری

اختلالات یادگیری

تعداد جلسات : 3
400,000 تومان
25/02/1400 ساعت 19:00
احساس ها و هیجان ها

احساس ها و هیجان ها

تعداد جلسات : 2
400,000 تومان
18/02/1400 ساعت 19:00
احساس ها و هیجان ها

احساس ها و هیجان ها

تعداد جلسات : 2
300,000 تومان
11/02/1400 ساعت 19:00
مدل میند Miind Model

مدل میند Miind Model

تعداد جلسات : 0
200,000 تومان
ساعت 11:00
درمان اختلال عملکرد جنسی

درمان اختلال عملکرد جنسی

تعداد جلسات : 7
1,000,000 تومان
17/01/1400 ساعت 19:00
تسهیل گری،پیشگیری،و مداخله در خودکشی

تسهیل گری،پیشگیری،و مداخله در خودکشی

تعداد جلسات : 7
600,000 تومان
19/12/1399 ساعت 19:00
ارزیابی مشکلات جنسی کودک و نوجوان

ارزیابی مشکلات جنسی کودک و نوجوان

تعداد جلسات : 2
250,000 تومان
18/12/1399 ساعت 19:00
مداخله در فرایند طلاق

مداخله در فرایند طلاق

تعداد جلسات : 9
800,000 تومان
19/10/1399 ساعت 19:00
آموزش زندگی خانواده

آموزش زندگی خانواده

تعداد جلسات : 3
800,000 تومان
14/11/1399 ساعت 19:00
تشخیص و درمان اختلالات نقص توجه

تشخیص و درمان اختلالات نقص توجه

تعداد جلسات : 2
800,000 تومان
15/10/1399 ساعت 19:00
مداخله در فرایند طلاق

مداخله در فرایند طلاق

تعداد جلسات : 9
800,000 تومان
07/11/1399 ساعت 19:00