سوپرویژن

سوپرویژن

تعریف سوپرویژن:

در روانشناسی و در حیطه بهداشت روان، سوپرویژن به کار کردن تحت کنترل و نظارت یک استاد یا راهنما گفته می شود، که منظور از نظارت و کنترل، یک فرآیند هدفمند و ساختارمند برای حمایت یادگیری حرفه ای و انجام کار با ملاحظه می باشد.

برای سوپرویژن تعاریف و معانی متفاوتی ارائه شده است ولی تعریف کلی آن به صورت زیر است:

تعریف کلی سوپرویژن:

شکل گرفتن یک همکاری رسمی بین یک روانشناس با تجربه و یا فردی که به عنوان سوپروایزر معرفی شده شده است با یک فردی که تجربه کمتری دارد که این رابطه بر اساس قواعدی شکل گرفته است، در این همکاری و اتحاد کاری فرد با تجربه کار و خدماتی که توسط فرد کم تجربه ارائه می شود را مورد بازبینی و بررسی قرار میدهد که بدیهی است هدف آن بهبود مسائل و پیشرفت کاری فرد کم تجربه است، که هدف کلی این فرآیند حمایت و پشتیبانی فرد کم تجربه تر توسط سوپروایزر می باشد برای کمک به رشد و تحول و پیشرفت او.

این نظارت و کنترل به موارد زیر کمک میکند:

درک موضوعاتی که به مشاوره و درمان ارتباط مستقیم دارد
کسب بینش نوین در ارتباط با مسائل مربوطه
ایجاد حمایت و پشتیبانی روانشناس برای ارائه کار بهتر
کمک به شفافیت در جوابگویی در حین برخورداری از استقلال
بالا بردن دانش و مهارت و شایستگی


در این فرآیند برای بهتر شدن نتیجه پیشنهاد می شود :

1-هر روانشناس، استاد راهنما یا سوپروایزر خود را انتخاب کند.

2-استاد راهنما بر اساس تجربه فردی و تخصص و کسی که خودش در گذشته دوره نظارت را گذرونده باشه انتخاب شود

3-پس از مذاکره لازم و مطرح کردن انتظارات طرفین از این همکاری دو طرفه، تمام وظایف و انتظارات به صورت شفاف در توافق نامه ای قید شود و دو طرف آن را امضا کنند.

4-برای بهبود عملکرد و هدر ندادن وقت بهتر است قبل از شروع هر جلسه مطرح شود قرار است به چه مسائلی بپردازند.

5-جلسهء سوپرویژن بهتر است در محیطی به غیر از محیط کاری یا بیمارستان تشکیل شود.

6-تاریخ و زمان و جلسه سوپرویژن در دفترچه مخصوص یادداشت شود.

7-نکته مهمی که باید حتما رعایت شود، اعتماد، مسائل خصوصی و محرمانه در طی فرآیند محترم شمرده شود، مخصوصا زمانی که جلسه گروهی صورت میگیرد.

لازم به ذکر است که این نظارت و راهنمایی می تواند گروهی هم انجام شود اما تعداد افرا در گروه باید حداکثر 8 نفر باشد تا افرادی که در گروه حاضر هستند بتوانند به مسائل خود رسیدگی و آن ها را بازنگری کنند.

اهداف سوپرویژن:

اطمینان از رعایت استاندارد های اخلاقی، علمی، حرفه ای و سازمانی

اطمینان از این که خدماتی به مراجعین داده می شود، درست، علمی، دقیق و موثر است.

فراهم سازی حمایت های فکری، عاطفی، فضای امن برای کارورزان

مهارتها، شایستگی ها و کارآمدی کارورزان(افراد تحت سوپرویژن)

کمک به پیشرفت حرفه ای کارورزان

 

 

مدل های سوپرویژن:

سوپرویژن دارای سه مدل است که در ادامه به مدل فرآیندی که پرکاربردترین آن است اشاره شده است.

*مدل تحولی

*مدل های فرآیندی

*مدل روان تحلیل گری

هفت قلمروی مدل سوپرویژن فرآیندی:

محتوای جلسه درمان
بررسی استراتژی های ملاقات و مداخلات کارورز(درمانگری که تحت سوپرویژن است) با مراجعینش
رابطه درمانی
فرآیندهای درمانگر کارورز(درمانگری که تحت سوپرویژن است) انتقال متقابل تجارب شخصی
رابطه سوپرویژنی (رابطه بین سوپرویژن و کارورز)فرآیند موازی
فرایندهایی خود سوپروایزر (انتقال متقابل با کارورز، واکنش به رابطه کارورز با مراجعینش، رابطه مراجع با سوپروایرز
زمینه های وسیعتر(نفوذ سازمانی – حرفه ای)