زوج درمانی شناختی رفتاری

توضیحات دوره

زوج درمانی شناختی رفتاری 

خانم دکتر فرشته موتابی

مولفه های رفتاری، شناختی و هیجانی در روابط همسران

ارزیابی در زوج درمانی شناختی رفتاری

ساختار در جلسات درمان

فنون شناختی

فنون رفتاری

برگزار کننده
سایت کلاینو
تاریخ شروع
1400/11/20
تاریخ پایان
1/29/0//14
وضعیت
اتمام دوره
دسته بندی
روانشناسی - روانشناسی
هزینه شرکت در دوره
2,000,000 تومان
دوستان خود را دعوت کنید