اشتباهات متداول در جلسات روان درمانی ISTDP

توضیحات دوره

اشتباهات متداول در جلسات روان درمانی ISTDP

آقای دکتر علیرضا زرندی 

دوره دیده جان فردریکسون و دکتر نیما قربانی

بررسی خطاهای درمانگر در اتاق درمان

مدیریت در جلسه 

رول پلی و پرسش و پاسخ

مخصوص درمانگران روانپویشی فشرده و کوتاه مدت

برگزار کننده
سایت کلاینو
تاریخ شروع
1400/07/22
تاریخ پایان
7/22/0//14
وضعیت
در حال برگزاری
دسته بندی
روانشناسی - روانشناسی
هزینه شرکت در دوره
200,000 تومان
دوستان خود را دعوت کنید