شناسایی دفاع های روانشناختی ISTDP

توضیحات دوره

شناسایی دفاع های روانشناختیISTDP

دکتر علیرضا زرندی

مدرس دانشگاه 

ظرفیت تکمیل شده

برگزار کننده
سایت کلاینو
تاریخ شروع
1400/04/01
تاریخ پایان
4/01/0//14
وضعیت
در حال برگزاری
دسته بندی
روانشناسی - روانشناسی
هزینه شرکت در دوره
0 تومان
دوستان خود را دعوت کنید