درمان متمرکز شفقت بر خویش CFT

توضیحات دوره

درمان متمرکز شفقت برخویش CFT

دکتر جواد خلعتبری 

عضو هیئت علنی دانشگاه، روان درمانگر و پژوهشگر

ظرفیت تکمیل

برگزار کننده
سایت کلاینو
تاریخ شروع
1400/03/30
تاریخ پایان
3/30/0//14
وضعیت
در حال برگزاری
دسته بندی
روانشناسی - روانشناسی
هزینه شرکت در دوره
0 تومان
دوستان خود را دعوت کنید