اصول مصاحبه تشخیصی

توضیحات دوره

اصول مصاحبه تشخیصی

دکتر شهرام وزیری

فوق دکترای روانشناسی بالینی، فوق دکترای طب روان تنی

ظرفیت تکمیل

برگزار کننده
سایت کلاینو
تاریخ شروع
1400/03/27
تاریخ پایان
3/27/0//14
وضعیت
در حال برگزاری
دسته بندی
روانشناسی - روانشناسی
هزینه شرکت در دوره
0 تومان
دوستان خود را دعوت کنید