طرحواره درمانی ST

توضیحات دوره

طرحواره درمانی ST

دکتر جواد خلعتبری 

عضو هیئت علمی دانشگاه، روان درمانگر و پژوهشگر

ظرفیت تکمیل

برگزار کننده
سایت کلاینو
تاریخ شروع
1400/03/24
تاریخ پایان
3/24/0//14
وضعیت
در حال برگزاری
دسته بندی
روانشناسی - روانشناسی
هزینه شرکت در دوره
0 تومان
دوستان خود را دعوت کنید