پیشگیری از خودکشی3

توضیحات دوره

پیشگیری از خودکشی 

دکتر ناصر صبحی قراملکی 

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

ویژه: مشاوران، روانشناسان ، مددکاران

برگزار کننده
سایت کلاینو
تاریخ شروع
1400/03/19
تاریخ پایان
3/19/0//14
وضعیت
در حال برگزاری
دسته بندی
روانشناسی - روانشناسی
هزینه شرکت در دوره
0 تومان
دوستان خود را دعوت کنید