پیشگیری از خودکشی1

توضیحات دوره

پیشگیری از خودکشی

دکتر ناصر صبحی قراملکی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

ویژه: مشاوران ، روانشناسان، مددکاران

برگزار کننده
سایت کلاینو
تاریخ شروع
1400/03/13
تاریخ پایان
3/13/0//14
وضعیت
در حال برگزاری
دسته بندی
روانشناسی - روانشناسی
هزینه شرکت در دوره
0 تومان
دوستان خود را دعوت کنید