احساس ها و هیجان ها

توضیحات دوره

احساس ها و هیجان ها

تجلی انسانیت  Emotions & feelings

مولفه ، ابعاد ، انواع ، مراحل

دکتر علیرضا زرندی 

مدرس دانشگاه ، دوره دیده ی جان فردریکسون و دکتر نیما قربانی سطح بلاک ۱۴

۱۸ و ۱۹ اردیبشهت ۱۴۰۰  

ساعت ۱۹ الی ۲۳:۳۰

برگزار کننده
سایت کلاینو
تاریخ شروع
1400/02/18
تاریخ پایان
2/19/0//14
وضعیت
در حال برگزاری
دسته بندی
روانشناسی - روانشناسی
هزینه شرکت در دوره
400,000 تومان
دوستان خود را دعوت کنید