ارزیابی مشکلات جنسی کودک و نوجوان

توضیحات دوره

اشتغال های جنسی کودک و نوجوان

روانکاوی کودک و نوجوان آسیب دیده

پیشگیری بحران های جنسی کودک و نوجوان

سواستفاده های جنسی

کاربرد آزمون برون فکن بلاکی

کاربرد آزمون های برون فکن بلاکی در زمینه های جنسی

برگزار کننده
سایت کلاینو
تاریخ شروع
1399/12/18
تاریخ پایان
2/18/9//13
وضعیت
در حال برگزاری
دسته بندی
روانشناسی - کودک
هزینه شرکت در دوره
250,000 تومان
دوستان خود را دعوت کنید