ویژگی های یک روانشناس خوب

 

راز نگهداری و مورد اعتماد بودن:
از مهمترین خصوصیت حائز اهمیت هر روانشناس میتواند رازنگهداری او در برابر اطلاعات مراجعه کننده خود باشد.
که این موضوع باعث میشود مراجعه کننده در جلسه ای که با روانشناس دارد مشکلات خود را کاملا واضح و بدون ترس از قضاوت با روانشناس خود در میان بگذارد تا به بهترین نتیجه از حضور خود با روانشناس برسد.

 

راهنمایی میکند :
 مراجعه کننده در مورد نتیجه تصمیماتش راهنمایی میکند.

 

رابطه صمیمی ایجاد می‌کند:
برخورد خوب و صمیمی و خوش اخلاقی روانشناس احساس اعتماد و امنیت در مراجع کننده ایجاد میکند.

 

جلسه را مدیریت میکند
در ابتدا با مدیریت زمان مشاوره و با پاسخهای سنجیده و درست به جلسه هدف میدهد.

 

اطلاعات ضروری را به مراجع میدهد
در مورد مشکل آگاهی و اطلاعات لازم را به مراجعه کننده میدهد و او در مورد مسئله مورد مشاوره کاملا آگاه میسازد. 

 

در زمان مناسب سوالات به جا و مناسب را میپرسد
یک روانشناس خوب در ابتدای مشاوره  سوالاتی را در جهت شناخت بهتر و یافتن راهکارهای حل برای بهتر مشکلات در نظر میگیرد که البته سوالات نباید بیش از حد باشد چون باعث مقاومت پاسخگویی میشود.

 

ایده میدهد:
نسبت به مشکل و نیاز مراجعه کننده بهترین ایده را برای رفع مشکل میدهد،و راهنمایی های لازم را انجام میدهد ولی تصمیم و انتخاب نهایی را برعهده مراجعه کننده میذارد.
در واقع فرد را برای گرفتن بهترین تصمیم کمک میکند.

 

مکث به جا و به موقع دارد:
گاهی یک روانشناس کم تجربه  طلاقت سکوت را ندارد و آنرا تلف شدن وقت در جلسه مشاوره می‌داند. در صورتی که سکوت در جلسات اول معمولاً به دلیل عدم ارتباط کامل مراجع کننده با روانشناس است،که این موضوع باید توسط روانشناس مدیریت شود و هدف اصلی جلسه مشاوره پیگیری شود.

 

درک میکند:
مشاور خوب با شناخت دقیق صحبت ها و کردار مراجع خود میتواند همدلی کند و خود را جای او قرار دهد.

 

افراد را با احترام می‌پذیرد:
به تمام مراجعه کننده ها بدون در نظر گرفتن ظاهر و افکار و موقعیت احترام بگذارد.

 

متعجب نمیشود:
از هیچ کدام از رفتار های مراجع شگفت زده نمیشود حتی اگر آن رفتار بسیار عجیب باشد، زیرا باعث میشود مراجع احساس کند که مشاوراو را درک نمیکند.

 

با حوصله است:
روانشناس خوب برای پیش بردن مشاوره و رسیدن به نتیجه ی مطلوب باحوصله و صبور است و عجله نمیکند.

 

دانش به روز دارد:
روانشناس خوب اطلاعات خود را به روز میکند،مقالات روز دنیا را مطالعه میکند،تا بتواند مراجعه کننده خود را با دانش به روز راهنمایی کند.

 

روی مراجعین خود برچسب نمیزند:
به سرعت و با عجله روی مراجع خود برچسب بیماری و.... نمیزند و فقط در صورتی  که کاملا مطمئن شود با حفظ احترام و ارزش های انسانی هشدارهای لازم را میدهد.

 

در مواقع مناسب تشویق میکند:
یک مشاور خوب فرد را در جهت رسیدن به هدف هایش تشویق میکند ولی این مساله را به خوبی میداند که تشویق بیش از حد باعث وابستگی مراجع به مشاور میشود و باعث مختل شدن مسیر مشاوره میشود.

 

به موقع معرفی میکند:
یک روانشناس خوب در صورت نیاز مراجعه کننده خود را به موقع به یک متخصص دیگر ارجاع میدهد.

 

شنونده ی خوبی است:
یکی از اصل های مشاوره شنونده ی خوب بودن است به این صورت که با دقت زیاد به صحبت های مراجع گوش میدهد و به او اطمینان میدهد که تمام حرف هایش شنیده میشود.

 

بهترین فضا را برای مراجعه کننده فراهم میکند :
ایجاد فضای آرام و دلنشین و با رعایت اصول باعث ایجاد آرامش مراجعه کنندگان میشود.