درباره کلاینو


درباره ما بیشتر دانید

کلاینو پلتفرم ایجاد بستری مناسب جهت برگزاری و شرکت در کارگاه های آنلاین روانشناسی میباشد که اساتید و برگزار کنندگان روانشناسی بتوانند زمان‌ کارگاه و درآمدشان را خودشان تعیین کنند و شرکت کنندگان هم قادر باشند بر اساس نیازمندی‌های خود ، کارگاه مورد علاقه خود را انتخاب کنند.